Các quan chức đại diện hai tộc nhà được liên bang công nhận ở Connecticut – Mohegans và Mashantucket Pequots, nói với các nhà lập pháp nhà nước hôm thứ Ba rằng các quan chức liên bang đảm bảo việc xây dựng một sòng bạc thứ ba đã được đề xuất  sẽ không vi phạm