Những dư âm của vụ bắt giữ 18 nhân viên Crown Resorts tại Trung Quốc năm ngoái tiếp tục ám ảnh nhà điều hành casino của New Zealand SkyCity Entertainment Group. Trong báo cáo định kì, SkyCity nói rằng lợi nhuận ròng trong năm tài chính 2017 của họ giảm 69.2% xuống còn $32.86 triệu.