Có thể Genting Group đã rất tiếc nuối khi họ bỏ lỡ mất cơ hội tiến vào thị trường Tây Ban Nha khi mà chi nhánh Genting UK của họ thua trong cuộc đấu thầu. Nhưng điều đó chưa chắc đã là điều không tốt, khi mà nó lại mở ra cho họ cơ hội