Macau đã có một năm bùng nổ doanh thu thuế khi chỉ mới 5 tháng đầu năm, họ đã kiếm được số tiền khổng lồ, nhờ vào sự hồi phục của các casino. Doanh thu từ game của các khu giải trí phức hợp tại Macau đã làm ngạc nhiên cả những nhà phân tích