Bournemouth đã hoàn thành việc ký hợp đồng với David Brooks từ Sheffield United trong một bản hợp đồng kéo dài 4 năm với mức phí không được tiết lộ. Brooks đã ký một bản hợp đồng mới kéo dài 4 năm với Sheffield United hồi tháng Mười 2017, đã trở thành bản hợp đồng