Tag: casino

Những lo ngại khi Nhật Bản hợp pháp hoá casino

Vào ngày 20/7 vừa qua, quốc hội Nhật Bản đã ban hành một đạo luật hợp pháp hoá casino với tên gọi Các cơ sở nghỉ dưỡng tích hợp, mở ra các cơ hội kích thích du lịch và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Tuy nhiên, bên cạnh lợi ích, nó cũng gây ra