Các casino tại Atlantic City đã báo cáo doanh thu từ game tăng trưởng trong tháng 5, kể cả chưa bao gồm số liệu từ đánh bạc trực tuyến.   Các số liệu phát hành hôm thứ 4 bởi Cục quản lý bài bạc New Jersey cho thấy 7 casino trong bang có tổng doanh