Một tuần sau khi cựu chủ tịch của sòng bạc Casino Queen từ chức để trở thành một thẩm phán, Hội đồng quản trị của sòng bạc đã chỉ định một chủ tịch mới cũng chính là Tổng giám đốc hiện tại – Terry Hanger. Ông đã làm việc cho sòng bài này 18 năm