Hãy nhìn vào một mùa truyền hình thực tế như một bộ phim tình tiết. Trước khi tham gia cá cược, bạn cần có khả năng xác định ai là người chơi quan trọng. Tạo một bộ vai trò cho các diễn viên chương trình truyền hình thực tế là điều mà bạn có thể