Kiên nhẫn Kiên nhẫn thực sự là một đức tính tốt cho một người tham gia cá cược thể thể thao. Luôn luôn có một số người mong muốn đặt càng nhiều cược càng tốt, nhưng chất lượng của cược được đặt mới quan trọng, không phải số lượng. Chìa khóa thành công là chờ