Tại New York, một thông cáo báo chí gần đây từ Supervisor William Riebe Jr xác nhận rằng giấy chứng nhận tạm trú có điều kiện (TCO) đã được cấp cho Resorts World Catskills vào thứ Năm, ngày 28 tháng Mười Hai năm 2017 bởi Town of Thompson. Giấy chứng nhận đã xác nhận bổ