Sau khi được các nhà quản lý ở Tây Ban Nha và Colombia chứng nhận hồi tháng trước, nhà phát triển trò chơi casino trực tuyến Play’n Go đã thông báo về việc ký hợp đồng cung cấp dịch vụ, trong đó sẽ cung cấp toàn bộ danh mục trò chơi hoàn chỉnh của nó