Tôi sử dụng một biến thể của Tiêu chí Kelly trong đó tôi đặt cược để lấy lại một tỷ lệ phần trăm nhất định cho ngân hàng của mình. Điều này sẽ giống như phương pháp được sử dụng cho người chiến thắng thực tế / dự kiến. Ví dụ: tôi có thể đặt