Tag: Genting Singapore

Genting Singapore chuyển ưu tiên sang thị trường bình dân

Genting Singapore PLC vốn phụ thuộc nhiều vào thị trường VIP trong nhiều năm qua. Giờ đây họ muốn tăng thêm khách trong thị trường bình dân trong bối cảnh chất lượng khách VIP suy giảm. Bloomberg Intelligence đưa tin rằng Genting Singapore đang bắt đầu tránh xa thị trường VIP, vì số lượng khách