Macau vừa ghi nhận sự sụt giảm của doanh thu cá cược trong tháng Năm là 9,6%, tháng thứ 24 liên tiếp chứng kiến sự giảm sút này. Tỷ lệ suy giảm đã lớn hơn, với mức giảm doanh thua tổng hàng tháng từ cờ bạc là 9,5% trong tháng Tư. Sự sụt giảm diễn