Đặt cược biến thiên hợp lý hơn nhiều. Nó liên quan đến cá cược để giành được một số tiền nhất định thay vì đặt cược một số tiền nhất định. Vì vậy, nếu bạn đặt cược để giành được 10 điểm, bạn sẽ có 10 điểm cho lần bắn 1/1 và 1 điểm cho