Khi nào chia quân bài thứ ba? Quy định của baccarat nêu rõ một số trường hợp nhất định sẽ chia quân bài thứ ba. Hãy xem xét ván bài của người chơi trước. Nếu tổng điểm các quân bài là 5 hoặc thấp hơn, người chơi sẽ được chia thêm một quân bài. Đối