Theo kết quả nghiên cứu của Viện Nghiên cứu Phát triển bền vững Vùng (IRSD), doanh thu ngành sòng bài bao gồm cả doanh thu xóc đĩa tại Macao mỗi năm lên tới 60 tỷ USD, đóng góp 80% vào ngân sách. Trung bình cứ 1km2 lại có 1 sòng bài và lớn thứ 2