Hai nhà đồng sáng lập 888 Holdings đã bán số lượng cổ phiếu trị giá xấp xỉ 59,6 triệu bảng Anh trong tổ chức này. Anh em nhà Ben-Yitzhak, Shay và Ron, những người sáng lập nên công ty cùng với anh em nhà Shaked Avi và Aharon năm 1997, được 888 xác nhận đã giảm