Sử dụng phần mềm máy tính để siết chặt quản lý giao dịch casino

Thông tư số 146/2017 của Bộ Tài chính vừa được ban hành nhằm hướng dẫn quản lý và giám sát việc thu thuế đối với hoạt động kinh doanh của casino.

Sử dụng phần mềm máy tính để siết chặt quản lý giao dịch casino

Cụ thể, doanh nghiệp kinh doanh casino phải xây dựng và ban hành Quy chế quản lý nội bộ trong điểm kinh doanh casino theo quy định tại Khoản 1 Điều 18 Nghị định số 03/2017. Trong đó ghi rõ về quản lý tiền, đồng tiền quy ước và tổ chức quản lý bảo đảm rạch ròi giữa hoạt động kho quỹ, quầy thu ngân và tại các bàn trò chơi, máy trò chơi điện tử có thưởng.

Doanh nghiệp chỉ được phép đổi đồng tiền quy ước cho người chơi trước khi chơi tại quầy thu ngân hoặc bàn trò chơi, khi kết thúc, người chơi phải đến quầy thu ngân để đổi trả lại tiền.

Tất cả các giao dịch có liên quan đến tiền, đồng tiền quy ước phải được theo dõi và ghi chép cẩn thận, chi tiết bằng phần mềm máy tính. Các cơ sở kinh doanh phải bố trí các hòm (túi) chuyên dụng để đựng tiền mặt, đồng tiền quy ước và phải được niêm phong kĩ càng trước khi mang ra khỏi kho quỹ.